Sessió amb el grup de treball de l’Agenda Local 21

Sessió amb el grup de treball de l’Agenda Local 21

El passat dilluns 5 de Juny va tindre lloc una sessió de treball amb els membres integrants del fòrum de l’Agenda Local 21 d’Oliva en el marc de les reunions que realitzen mensualment.
La sessió va estar dedicada a l’exposició de resultats dels tallers realitzats (Dissenyem OlivaPensem Oliva) i a la presentació del primer esborrany de l’estratègia que es va sotmetre a debat posteriorment. En aquest primer esborrany, tal com va explicar l’equip redactor, s’està apostant per una estratègia de dues escales: una completa, a llarg termini, que abasta els 11 objectius temàtics que estableix Europa per al desenvolupament de les ciutats; i una segona, més reduïda, amb els continguts que dicten les convocatòries EDUSI i de desenvolupament a curt-mig termini. És en aquest punt en el qual es presenta la disjuntiva entre concentrar els esforços per a actuar en un àrea concreta o repartir de manera més equitativa les diferents línies d’actuació entre la gran diversitat de problemes i potencialitats que Oliva posseeix i que van ser detectades en les sessions de diagnosis.
Davant d’aquest dilema es va produir un interessant debat entre els més de vint assistents a la sessió. La majoria de veus van apostar per la focalització de l’estratègia EDUSI Oliva en l’àrea de la ciutat que més necessita d’actuacions integrals: el Casc Antic, però  amb matisacions, sempre tenint en compte els projectes que ja s’estan portant a terme i prioritzant aquelles línies d’actuació que tinguen la possibilitat de fer extensibles les seues millores a la resta del municipi.
Des de l’equip redactor volem agrair la intensa implicació que aquest òrgan de participació ciutadana està mostrant en la redacció de l’estratègia EDUSI Oliva.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *