COM PARTICIPAR?

La redacció de l’EDUSI es proposa mitjançant un procés col·laboratiu entre tècnics, polítics i ciutadania. Per això la participació ciutadana serà un dels aspectes més importants en aquesta estratègia. Per tal de recollir totes les veus veïnes de la nostra ciutat s’han generat dos espais de participació possibles:

Encetem el procés de participació amb una enquesta online que podreu emplenar en aquesta mateixa web. Clicant a la pestanya denquesta web i contestant unes preguntes senzilles sobre la teua percepció de la ciutat.

Durant les pròximes setmanes tindran lloc els tallers presencials, on es treballarà des de tallers de diagnosi i debat fins a arribar a delimitar i prioritzar les diferents propostes que es recolliran al pla d’implementació de l’Estratègia. Un poc més abaix tens el cartell amb les dates i espais on es duran a terme aquests encontres.

Tota aquesta tasca ens servirà per a conéixer els problemes i reptes que ha d’abordar l’EDUSI i formular les futures línies d’acció i actuació que haurà de seguir Oliva.

Comptem amb la teua col·laboració!